category

Đặt đứa trẻ vào một container

Mẹo này đến từ người bạn tốt của tôi Sunny vào một ngày mưa. Bạn đã đặt một cậu bé vào một container nhỏ cũng như xem chính xác anh ấy mất bao lâu để thoát ra ngoài, cô ấy giải thích. Trong trường hợp này, anh ấy muốn ở lại đó.

Trên thực tế, anh ta cũng có một lịch sử ép phương pháp của mình vào một số container khác.

Nghiêm túc mà nói, một container mới mà con bạn chưa bao giờ thấy có thể ảnh hưởng đến một số trò chơi tưởng tượng cho phép bạn bỏ qua nó cũng như tập trung vào việc đọc các trang web thông minh.

Các khái niệm khác bây giờ mà bạn có container ra?

Đặt đồ chơi trong xô. Hãy để anh ta ăn một bữa ăn nhẹ trong xô. Bật container qua cũng như các khối ngăn xếp trên nó. Ẩn một cái gì đó dưới nó. tô điểm cho nó với ghi chú dính. Cuộn nó trên sàn nhà bếp.

Leave a Reply